Αναβαθμιση ψυξης-θερμανσης ενος εμπορικου κεντρου

Ο πελάτης μας, ένα εμπορικό κέντρο στην «καρδιά» μιας κατοικημένης περιοχής, ήθελε να αναβαθμίσει τα συστήματα ψύξης και θέρμανσης που διέθετε με γνώμονα τις ανάγκες της περιοχής και τη μείωση της στάθμης θορύβου των πύργων ψύξης για καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.

Η κατάσταση:

Ο αριθμός των οικιστικών κτιρίων αυξήθηκε τα τελευταία 10 χρόνια σε όλη την περιοχή γύρω από το εμπορικό κέντρο, με αποτέλεσμα ο θόρυβος που παράγεται από τους αξονικούς πύργους ψύξης να αποτελεί σημαντικό θέμα. Επειδή ο τελικός μας πελάτης είναι ένας όμιλος που συμμετέχει ενεργά σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην ευημερία των ανθρώπων, απευθύνθηκε στην Consultech για υποστήριξη.

Η λύση μας:

Όλοι οι πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας – βρόχος πύργου ψύξης, βρόχος σταθμού θέρμανσης – αντικαταστάθηκαν με στόχο να αυξηθεί η συνολική απόδοση. Επιπλέον, ο πελάτης είχε δεχτεί αρκετές παρατηρήσεις για τα επίπεδα θορύβου κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες.

Χρειάστηκε μόνο μία ημέρα εργασίας προκειμένου μια μικρή ομάδα τεχνικών σέρβις να εγκαταστήσει σιγαστήρες εξαγωγής στους αξονικούς πύργους ψύξης και να τροποποιήσει τις ηλεκτρικές συνδέσεις, επιτυγχάνοντας μείωση θορύβου κατά περισσότερα από 12 dB. Μια άλλη, μεγαλύτερη ομάδα τεχνικών σέρβις αποσύνδεσε τους υπάρχοντες πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας, εγκατέστησε νέους και τους έθεσε με επιτυχία σε λειτουργία πριν από το επόμενο πρωί, καθιστώντας, έτσι, δυνατή τη λειτουργία του εμπορικού κέντρου χωρίς παρεμβολές στο καθημερινό πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού.

Συνιστώμενα προϊόντα

Παρόμοια προϊόντα/λύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παρόμοιες καταστάσεις:

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.