Διαυγαση μπυρας με διαχωριστη AC Της Flottweg

Η κατάσταση:

Ο πελάτης μας, μια πολύ γνωστή εταιρεία παρασκευής craft μπύρας, αντιμετώπιζε προβλήματα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των φίλτρων.

Το νεοσύστατο ζυθοποιείο καλούνταν να διαχειριστεί μεγάλες ποσότητες μαγιάς στη μπύρα κατά τη διαδικασία της διήθησης. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε μαγιά, κατά τη διαδικασία της διήθησης με φίλτρα διατομικής γης, η ωφέλιμη διάρκεια ζωής των φίλτρων μειωνόταν. Προκειμένου να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα, εγκαταστήσαμε έναν διαυγαστήρα μπύρας.

Η λύση μας:

Ο διαχωριστής AC απομακρύνει μεγάλη ποσότητα μαγιάς, λειτουργώντας σε συνεχή βάση. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι η εκκένωση των στερεών μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα μέσω μιας συσκευής μέτρησης (στην προκειμένη, έναν μετρητή θολότητας) ή, κατ’ επιλογή του πελάτη, βάσει ενός χρονοδιαγράμματος (ορισμένο σύμφωνα με την εμπειρία του χειριστή της διαδικασίας ζυθοποίησης) ή από τον χειριστή, ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραμμα (χειροκίνητα από τον πίνακα ελέγχου).

Συνιστώμενα προϊόντα:

Γι’ αυτού του είδους τις καταστάσεις συνιστούμε μια εφαρμογή διαχωρισμού στερεών-υγρών, που συνήθως συνίσταται σε έναν διαχωριστή τεχνολογίας στοίβας δίσκων. Για περισσότερες πληροφορίες και προϊόντα πατήστε εδώ.