Επεξεργασια ζωικου λιπους

Ο πελάτης μας είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες επεξεργασίας παραπροϊόντων πουλερικών στη Ρουμανία, που αναλαμβάνει την προμήθεια πρωτεϊνών και λιπών υψηλής ποιότητας τόσο στη βιομηχανία τροφών για ζώα συντροφιάς όσο και στους παρασκευαστές τροφών υδατοκαλλιέργειας. Η εταιρεία χρειαζόταν ένα σύστημα διαχωρισμού 3 φάσεων σε μια μονάδα επεξεργασίας παραπροϊόντων σφαγής πουλερικών.

Η κατάσταση:

Η εταιρεία πρέπει να επιτύχει πρότυπα υψηλής ποιότητας για το τελικό προϊόν και τις υψηλότερες δυνατές αποδόσεις στον τομέα διαχωρισμού του ζωικού λίπους, ενώ βρίσκεται παράλληλα σε μια διαδικασία συνεχούς δέσμευσης για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.

Εργασία διαχωρισμού:

Διαύγαση ζωικού λίπους (πουλερικά)

Μέγ. απόδοση: 4 t/h (ανάλογα με τη σύνθεση του πληρωτικού υλικού)

pH 4-10 και μέγ. πυκνότητα ιζήματος 2,2 g/cm3

Μέγ. θερμοκρασία προϊόντος: 100 °C

Η λύση μας:

1 FLOTTWEG TRICANTER® Z4E-4/441 στεγανoποίηση ενάντια στις αναθυμιάσεις, με Simp-Drive® SP 3.11

Κυλινδρικός-κωνικός φυγοκεντρικός διαχωριστής με κύπελλο στερεών για τον συνεχή διαχωρισμό τριφασικού μείγματος δύο υγρών διαφορετικής πυκνότητας και ενός στερεού με μεγαλύτερη πυκνότητα από τα δύο υγρά. Η βαριά υγρή φάση εκκενώνεται υπό πίεση στο κυλινδρικό άκρου του κυπέλλου μέσω ρυθμιζόμενου κινητού διαφράγματος. Η ελαφρύτερη υγρή φάση εκκενώνεται διά της βαρύτητας πάνω σε δακτυλιοειδή απομονωτήρα στο κυλινδρικό άκρο. Το ρυθμιζόμενο κινητό διάφραγμα επιτρέπει στον χρήστη να προσαρμόζει με ακρίβεια τον διαχωρισμό υγρού/υγρού στο εσωτερικό του μηχανήματος κατά τη λειτουργία. Τα αφυδατωμένα στερεά μεταφέρονται στο κωνικό άκρο του κυπέλλου όπου εκκενώνονται μέσω θυρίδων διά της φυγόκεντρου δύναμης.

Επιπρόσθετα της στεγανοποίησης έναντι των αναθυμιάσεων, λήφθηκαν περισσότερα μέτρα στεγανοποίησης. Και τα δύο άκρα του άξονα του ρότορα και του σωλήνα τροφοδοσίας φέρουν στεγανοποιητικό δακτύλιο ασφαλείας για άξονα. Παρέχονται έδρανα κύλισης με στεγανοποιητικούς δακτυλίους ολίσθησης ή στεγανοποιητικούς δακτυλίους άξονα.

Συνιστώμενα προϊόντα:

Συνήθως απαιτείται αεριοστεγής/ρευστοστεγής εξοπλισμός για την αποφυγή ανάπτυξης δυσάρεστων οσμών.

Δείτε όλους τους διαχωριστές εδώ και περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.