Νομικη προστασια

Νομικό σημείωμα και πληροφορίες σχετικά με τους όρους χρήσης του ιστότοπου

Σε συμμόρφωση με την υποχρέωση πληροφόρησης όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του Νόμου 34/2002, της 11ης Ιουλίου, σχετικά με τις Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, η εταιρεία EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. ως ιδιοκτήτρια του ιστότοπου www.ewk.eu, δηλώνει τα εξής:

1. Στοιχεία ταυτοποίησης:

– Επωνυμία εταιρείας: EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A.
– Επίσημη έδρα: PSO DE LA CASTELLANA, 163 – PLTA 10 Madrid
– ΑΦΜ: A83090431
– Διεύθυνση email: luis.elechiguerra@ewk.eu
– Στοιχεία εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο: MERCANTILE REGISTRY OF MADRID (T.18863. L.0, F.82, S.8, H. M-288286, 1ª)

Οι πληροφορίες που ακολουθούν συμμορφώνονται προς και ορίζουν τους όρους χρήσης, τους περιορισμούς ευθύνης και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν και δεσμεύονται να τηρούν οι χρήστες της Ιστοσελίδας που δημοσιεύεται υπό το όνομα τομέα www.ewk.eu.

2. Χρήστες / Όροι χρήσης:

Με την πρόσβαση σε ή/και χρήση του ιστότοπου www.ewk.eu γεννιέται η ιδιότητα του ΧΡΗΣΤΗ, ο οποίος αποδέχεται, εξ αιτίας αυτής της πρόσβασης ή/και χρήσης τους εν λόγω όρους χρήσης, χωρίς δέσμευση ως προς κάθε επιμέρους ρήτρα και γενικό όρο που περιλαμβάνεται στο Νομικό Σημείωμα.

Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τις ρήτρες και τους όρους χρήσης αυτού του Νομικού Σημειώματος, θα απέχει από τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

3. Χρήση του ιστότοπου

www.ewk.eu παρέχει πρόσβαση σε άρθρα, πληροφορίες και δεδομένα (εφεξής, «ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ») που αποτελούν ιδιοκτησία της EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει την ευθύνη για τη χρήση του ιστού.

Ορισμένες σελίδες του ιστότοπου (www.ewk.eu) ενδέχεται να επιτρέπουν τη συμμετοχή μέσω σχολίων, στην οποία περίπτωση κάθε χρήστης δύναται να στέλνει κείμενο μέσω της καθιερωμένης μορφής για τον σκοπό αυτό. Μέσω της αποστολής αυτών των κειμένων, κάνοντας κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο, ο ΧΡΗΣΤΗΣ συναινεί και αποδέχεται (σ)την ορθή χρήση του περιεχομένου που διατίθεται στον ιστότοπο www.ewk.eu και συγκεκριμένα στη μη χρήση αυτών για:

(i) συμμετοχή σε αθέμιτες, παράνομες δραστηριότητες ή δραστηριότητες αντίθετες στην καλή πίστη και τη δημόσια τάξη.
(ii) διάδοση περιεχομένου ή προπαγάνδας ρατσιστικού, ξενοφοβικού, πορνογραφικού-παράνομου χαρακτήρα, για την υπεράσπιση της τρομοκρατίας ή μιας επίθεσης κατά των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
(iii) πρόκληση βλάβης στα φυσικά και λογικά συστήματα του ιστότοπου www.ewk.eu, των παρόχων του ή τρίτων μερών, εισαγωγή ή διάδοση ιών υπολογιστών ή οποιωνδήποτε άλλων φυσικών ή λογικών συστημάτων που είναι πιθανό να προκαλέσουν την προαναφερθείσα βλάβη.
(iv) προσπάθεια πρόσβασης και, κατά περίπτωση, χρήσης των λογαριασμών email άλλων χρηστών και τροποποίηση ή κακή διαχείριση των μηνυμάτων τους.
(v) Εν συντομία, καλείται να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία, την ηθική και τα γενικώς αποδεκτά χρηστά έθιμα, τη δημόσια τάξη και αυτούς τους γενικούς όρους πρόσβασης και χρήσης.

Για τον σκοπό αυτό, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει την ευθύνη και δεσμεύεται να ΜΗ χρησιμοποιεί κανένα μέρος του Περιεχομένου για αθέμιτους σκοπούς ή αποτελέσματα, που απαγορεύονται από το Νομικό Σημείωμα ή την τρέχουσα νομοθεσία και τα οποία είναι επιβλαβή για τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων, ή που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να βλάψουν, να ακυρώσουν, να υποβαθμίσουν ή να παρεμποδίσουν την κανονική χρήση του Περιεχομένου, του υπολογιστικού εξοπλισμού ή των εγγράφων, των αρχείων και κάθε είδους περιεχομένου που αποθηκεύεται σε οποιονδήποτε υπολογιστικό εξοπλισμό που αποτελεί ιδιοκτησία ή αντικείμενο σύμβασης της EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A., άλλων χρηστών ή οποιουδήποτε άλλου χρήστη του διαδικτύου (υλικό και λογισμικό).

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναλαμβάνει την ευθύνη και δεσμεύεται να μη μεταδώσει, να μη διαδώσει ούτε να διαθέσει σε τρίτα μέρη οποιουδήποτε είδους υλικό που περιέχεται στον Ιστότοπο, όπως, μεταξύ άλλων, πληροφορίες, κείμενα, δεδομένα, περιεχόμενο, μηνύματα, γραφικά στοιχεία, σχέδια, ακουστικό υλικό ή/και αρχεία εικόνων, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, λογισμικό, λογότυπα, εμπορικές επωνυμίες, εικονίδια, τεχνολογικό υλικό, φωτογραφίες, λογισμικό, συνδέσμους, γραφικά σχέδια και πηγαίους κώδικες ή οποιοδήποτε άλλο υλικό στο οποίο έχετε πρόσβαση ως Χρήστης του Ιστότοπου, χωρίς όλα τα παραπάνω να έχουν περιοριστικό χαρακτήρα.

Likewise, in accordance with all this, THE USER may not: Ομοίως, σύμφωνα με όλα αυτά, ο ΧΡΗΣΤΗΣ δεν δύναται:

– να αναπαράγει, να αντιγράφει, να διανέμει, να διαθέτει ή να δημοσιεύει, να μεταμορφώνει ή να τροποποιεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το Περιεχόμενο, εκτός αν διαθέτει τη γραπτή και ρητή έγκριση της EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A., η οποία είναι ο κάτοχος των αντίστοιχων δικαιωμάτων, ή εκτός αν αυτό επιτρέπεται διά νόμου.
– να διαγράφει, να μεταχειρίζεται ή να τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τα «δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας» ή άλλα δεδομένα ταυτοποίησης με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. ή των κατόχων της, τα δακτυλικά αποτυπώματα ή/και τα ψηφιακά αναγνωριστικά ή οποιοδήποτε άλλο τεχνικό μέσο που έχει θεσπιστεί για την αναγνώρισή τους.
– Ο Χρήστης πρέπει να απέχει από την απόκτηση ή ακόμα την απόπειρα απόκτησης του Περιεχομένου χρησιμοποιώντας μέσα ή διαδικασίες διαφορετικές από εκείνες που, ανάλογα με την περίπτωση, έχουν διατεθεί ή έχουν υποδειχθεί για τον σκοπό αυτό στις Ιστοσελίδες στις οποίες διατίθεται το Περιεχόμενο ή, γενικά, σε αυτές που είθισται να χρησιμοποιούνται στο Διαδίκτυο για τον σκοπό αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ενέχουν τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς ή θέσης εκτός λειτουργίας της Σελίδας ή/και του Περιεχομένου της.

Κατά τον ίδιο τρόπο, ο ΧΡΗΣΤΗΣ αναγνωρίζει ότι:

– Η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. δεν θα θεωρηθεί με κανέναν τρόπο υπόλογη γα τις απόψεις που εκφράζονται από τους χρήστες, οι οποίοι συμμετέχουν στον παρόντα Ιστότοπο υπό την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη τους.
– Τα σχόλια χρηστών δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις της EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A., των εταίρων ή των εργαζομένων της.
– δεν εγγυάται, σε καμία περίπτωση, τη δημοσίευση του περιεχομένου που αποστέλλεται από τους χρήστες. Υπό αυτή την έννοια, όλα τα σχόλια που λαμβάνονται θα ελέγχονται αυτόματα από ένα φίλτρο antispam και θα υπόκεινται σε διαχείριση, ως προς τη μορφή τους, από τον διαχειριστή του ιστότοπου του οποίου οι ενέργειες θα διέπονται σε όλες τις περιπτώσεις από τις δημοκρατικές αξίας της ελευθερίας της έκφρασης και πληροφόρησης.

Ομοίως, η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει όλα τα σχόλια και τις συμμετοχές που παραβιάζουν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, δημιουργούν διακρίσεις, έχουν ξενοφοβικό, ρατσιστικό και πορνογραφικό περιεχόμενο, που απειλούν άτομα νεανικής ή παιδικής ηλικίας, την τάξη ή τη δημόσια ασφάλεια ή που, κατά την άποψή της, δεν είναι κατάλληλα για δημοσίευση.

Σε κάθε περίπτωση, ο ιστότοπος www.ewk.eu δεν είναι υπεύθυνος για τις απόψεις που εκφράζονται από χρήστες μέσω του ιστολογίου ή άλλων εργαλείων συμμετοχής που ενδεχομένως δημιουργηθούν, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών.

Προκειμένου να βελτιωθούν τα οφέλη του ιστότοπου, η EWK EQUIPOS DE REFRIGERACION S.A. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς την απαίτηση προηγούμενης ειδοποίησης, σε τροποποίηση και επικαιροποίηση των πληροφοριών που περιέχονται στον ιστότοπο, στη δομή και τον σχεδιασμό του, και στο παρόν νομικό σημείωμα, καθώς και σε οποιουσδήποτε άλλους ειδικούς όρους. Συνεπώς, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ πρέπει να διαβάζει το Νομικό Σημείωμα κάθε φορά που αποκτά πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.