Πυργος ψυξης νερου για ψυξη συμπιεστων

Ο πελάτης μας, ένα εργοστάσιο παραγωγής γυαλιού, χρειαζόταν μια ασφαλή και αποτελεσματική διαδικασία ψύξης για τους συμπιεστές αέρα που διέθετε.

Η κατάσταση:

Κατά τη διαδικασία παραγωγής, η ψύξη των αεροσυμπιεστών είναι πολύ σημαντική για την ασφάλεια της διαδικασίας και την ποιότητα του προϊόντος. Έχοντας υπόψη αυτές τις παραμέτρους, γνωρίζαμε ότι έπρεπε να διασφαλίσουμε αποτελεσματική ψύξη και μεγάλη διάρκεια ζωής για τους συμπιεστές.

Η λύση μας:

Για αυτό το έργο έπρεπε να επιλέξουμε τρεις πύργους ψύξης ανοικτού κυκλώματος, ο καθένας από αυτούς με ψυκτική ικανότητα 3 MW, προκειμένου να εξασφαλίσουμε κρύο νερό για τους πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας των αεροσυμπιεστών. Τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού του έργου είναι τα ακόλουθα:

Συνιστώμενα προϊόντα

Η κατάσταση συνήθως απαιτεί εφαρμογή ψύξης αερίου ή υγρού.

Δείτε όλους τους Πύργους Ψύξης εδώ.