Πύργος ψυξης νερου EWK σε ζυθοποιειο, Pουμανια

Τα σοβαρά προβλήματα διάβρωσης και διαρροών των υφιστάμενων πύργων ψύξης αποτέλεσαν τη βασική πρόκληση που αντιμετώπιζε ο πελάτης μας. Κληθήκαμε να παρέχουμε μια αποτελεσματική λύση προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η διαδικασία ζυθοποίησης θα συνέχιζε να προσφέρει μακροπρόθεσμη αξία στην επιχείρηση.

Η κατάσταση:

Δεν επρόκειτο απλώς για ένα πρόβλημα κερδοφορίας, αλλά για ένα πρόβλημα ασφάλειας. Το περίβλημα από γαλβανισμένο χάλυβα και η λεκάνη των υφιστάμενων μονάδων παρουσίαζε διαρροή και διάβρωση. Πρόκειται για ένα συνηθισμένο πρόβλημα σε όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον κλάδο, αλλά όταν προκύπτει, πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά προτεραιότητα. Οι απώλειες σε νερό, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, οι κίνδυνοι για την ασφάλεια (σχηματισμός πάγου τον χειμώνα, διαβροχή του περιβάλλοντα χώρου) και οι λειτουργικές δαπάνες για την προμήθεια χημικών ουσιών για την επεξεργασία του νερού είναι όλα αποτέλεσμα αυτών των προβλημάτων και αρκούν για να εξεταστεί το ενδεχόμενο μιας ριζικής αλλαγής.

Μετά την εγκατάσταση του πύργου ψύξης νερού EWK

Η λύση μας:

Η εγκατάσταση έλαβε χώρα σε ψηλή πλατφόρμα όπου ο διαθέσιμος χώρος ήταν περιορισμένος, επομένως η πρόκληση για εμάς ήταν να επιλέξουμε ένα κατάλληλο μοντέλο που να συνδυάζει την επιθυμητή απόδοση ψύξης με την εύκολη αντικατάσταση του υφιστάμενου εξοπλισμού για την εγκατάσταση του νέου.

Έτσι, επιλέξαμε τον πύργο ψύξης ανοιχτού κυκλώματος EWK 900 που πληρώνεται με υλικό SANIPACKING που φέρει προστασία κατά του βακτηρίου Legionella. Χάρη στην ενιαία κατασκευή του, το πλήρες περίβλημα, που καλύπτει και τη λεκάνη νερού, είναι πλέον ανθεκτικό στη διάβρωση και τις διαρροές.

Επίσης, προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία. Εκτός από το γεγονός ότι οι αξονικοί ανεμιστήρες που διαθέτει καταναλώνουν μόνο 11 kW/ώρα, δηλαδή λιγότερο από το 30% της ισχύος που καταναλώνονταν μέχρι πρότινος, ο πελάτης έλαβε ένα κιτ έξυπνου ελέγχου (Smart Control) και ένα πακέτο προληπτικής συντήρησης, τα οποία περιλαμβάνονται αμφότερα στην αρχική μονάδα EWK, με στόχο την εξασφάλιση μιας πιο ολοκληρωμένης εμπειρίας με μεγαλύτερη διάρκεια στον χρόνο.

Πριν από την εγκατάσταση του πύργου ψύξης νερού EWK

Συνιστώμενα προϊόντα Παρόμοια προϊόντα/λύσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε παρόμοιες καταστάσεις:

Τέτοιου είδους καταστάσεις συνήθως απαιτούν πύργους ψύξης κλειστού κυκλώματος EWK.

Δείτε όλα τα προϊόντα εδώ.