ΑΡΧΙΚΗ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η υποστήριξη που χρειάζεστε για τις εγκαταστάσεις EWK

Η EWK, ως κατασκευαστής πύργων ψύξης, μπορεί να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη για όλες τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις που απαιτούν οποιαδήποτε εργασία σέρβις και συντήρησης.

Υπηρεσία Smart Care


Προστασία και έλεγχος τώρα άμεσα διαθέσιμα. Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων του παρακολουθώντας ταυτόχρονα την απόδοσή του σε πραγματικό χρόνο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

Συμβάσεις συντήρησης και έλεγχος υφιστάμενων μονάδων

Η ομάδα τεχνικών αναλυτών μας θα σας δώσει συμβουλές για τη βελτίωση της απόδοσης του πύργου ψύξης και θα σας προτείνει τις εργασίες συντήρησης που πρέπει να γίνουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

Ανακατασκευή / Αντικατάσταση

Ανακατασκευάζουμε όλες τις εκδόσεις και τα μοντέλα προκειμένου να παρατείνουμε τη διάρκεια ωφέλιμης ζωής τους και να ενισχύσουμε την ασφάλεια των πύργων ψύξης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >

ΥΠΗΡΕΣΙΑ SMART CARE

 • Υπηρεσία Παρακολούθησης

Στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι η συλλογή δεδομένων από διάφορους αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά μέρη του πύργου ψύξης και, στη συνέχεια, η συνεχής παρακολούθηση της απόδοσής του. Τα δεδομένα μπορούν να αποθηκεύονται σε ιδιωτικό cloud.
Είναι δυνατή η παρακολούθηση διαφόρων παραμέτρων όπως:

 • Η θερμοκρασία του νερού εισόδου και εξόδου
 • Η στάθμη και η θερμοκρασία του νερού στη λεκάνη
 • Ο βαθμός συσσώρευσης ακαθαρσιών στο πακέτο πλήρωσης ή το εσωτερικό κύκλωμα σωληνώσεων
 • Ο ρυθμός ροής μάζας νερού
 • Η ταχύτητα του ανεμιστήρα
 • Τα επίπεδα κραδασμών του ανεμιστήρα και του κινητήρα
 • Η θερμοκρασία του ανεμιστήρα και του κινητήρα / του λαδιού κινητήρα
 • Η κατανάλωση του κινητήρα
 • Η θερμοκρασία και η υγρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος του πύργου ψύξης

ΥΠΗΡΕΣΙΑ EWK SMART CARE

Protection and Control at your fingertips

Εκτός από την πρόσβαση στην οθόνη, ο πελάτης μπορεί να λάβει μια ηχητική προειδοποίηση σε περίπτωση που τα αποτελέσματα των πραγματοποιούμενων ελέγχων είναι εκτός των προβλεπόμενων ορίων. Θα δημιουργούνται μηνιαίες αναφορές στις οποίες θα αποτυπώνεται η συμπεριφορά του πύργου ψύξης και στη συνέχεια η EWK θα μπορεί να συμβουλεύει τον πελάτη σχετικά με την αντικατάσταση εξαρτημάτων ή τη λήψη άλλων μέτρων για την αποφυγή βλαβών και τη βελτίωση της απόδοσης του εξοπλισμού.

 • Υπηρεσία απομακρυσμένης βοήθειας

Χάρη σε αυτή την επιπρόσθετη επιλογή, ο πελάτης μπορεί να λαμβάνει βοήθεια από έναν τεχνικό της EWK για την εκτέλεση υποστηρικτικών δοκιμών, την εγκατάσταση ενημερώσεων, τη ρύθμιση παραμέτρων και την αντιμετώπιση προβλημάτων, εξ αποστάσεως και με ταυτόχρονη παρακολούθηση του χρήστη.

Συμβάσεις συντήρησης και έλεγχος υφιστάμενων μονάδων

 • Η ομάδα τεχνικών αναλυτών μας θα αναλύσει τον εξοπλισμό σας και θα σας δώσει συμβουλές σχετικά με τα ακόλουθα:
  • Κατανάλωση μόνο της αναγκαίας ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος και νερού
  • Βελτίωση της απόδοσης του πύργου ψύξης
  • Προσδιορισμός των εξαρτημάτων που χρήζουν αντικατάστασης
  • Εγκατάσταση ανταλλακτικών και προσθήκη νέων στοιχείων για την αναβάθμιση παλιού εξοπλισμού

 • Συμβάσεις συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Επισκέψεις προληπτικής συντήρησης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ >

Ανακατασκευή / Αντικατάσταση

 • Η τεχνική ομάδα μας αναλαμβάνει την ανακατασκευή όλων των εκδόσεων και μοντέλων πύργων ψύξης.
 • Μελετάμε σε βάθος τις ανάγκες των πελατών μας και παρέχουμε υπηρεσίες ανακατασκευής ενσωματώνοντας πιο σύγχρονα και αποτελεσματικά εξαρτήματα, πάντοτε με στόχο την αναβάθμιση της απόδοσης και τη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας, όπου είναι εφικτό.
 • Αντικατάσταση πληρωτικού υλικού, σταγονοσυλλεκτών και παρελκομένων που διευκολύνουν τις εργασίες συντήρησης.
 • Υιοθέτηση των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων για την αναβάθμιση του ήδη εγκατεστημένου εξοπλισμού με την ενσωμάτωση έξυπνων συστημάτων ελέγχου.