Προϊοντα EWK

Πύργοι ψύξης

Οι πύργοι ψύξης χρησιμοποιούνται για την ψύξη του νερού για βιομηχανικές διαδικασίες ή ανάγκες κλιματισμού.

Πύργοι ψύξης – Ανοικτό κύκλωμα

Οι πύργοι ψύξης ανοικτού κυκλώματος φέρνουν μια κρύα και ξηρή μάζα αέρα σε επαφή με το ζεστό νερό από την εγκατάσταση με σκοπό την ψύξη του

Αξονικός αερισμός

Ανοικτού κυκλώματος

EWK

Πύργος ψύξης ανοικτού κυκλώματος, προσυναρμολογημένος από το εργοστάσιο

Ανοικτού κυκλώματος

EWB

Πύργος ψύξης ανοικτού κυκλώματος για διαχείριση μεγάλων όγκων, συναρμολόγηση στον χώρο εγκατάστασης

Φυγοκεντρικός αερισμός

Ανοικτού κυκλώματος

EWK-D

Φυγοκεντρικοί πύργοι ψύξης χαμηλού προφίλ και χαμηλού θορύβου.

Πύργοι ψύξης – Κλειστό κύκλωμα

Το προς ψύξη υγρό (συνήθως νερό) διαρρέει τους σωλήνες του εσωτερικού κυκλώματος ή του πλακοειδούς εναλλάκτη θερμότητας, χωρίς να έρχεται σε άμεση επαφή με τον εξωτερικό αέρα, αποτρέποντας την εισχώρηση ακαθαρσιών ή ρύπων στο πρωτεύον κύκλωμα νερού.

Αξονικός αερισμός

Αξονικός αερισμός

EWK-C

Πύργοι ψύξης κλειστού κυκλώματος με εσωτερικό κύκλωμα από γαλβανισμένο χάλυβα.

Αξονικός αερισμός

EWK-I

Πύργοι ψύξης κλειστού κυκλώματος με εξωτερικό εναλλάκτη θερμότητας από ανοξείδωτο χάλυβα

Φυγοκεντρικός αερισμός

Κλειστού κυκλώματος

EWK-DC

Πύργοι ψύξης κλειστού κυκλώματος με χαμηλού θορύβου

Εξατμιστικοί συμπυκνωτές

Οι εξατμιστικοί συμπυκνωτές χρησιμοποιούνται για τη συμπύκνωση των ψυκτικών αερίων σε εφαρμογές βιομηχανικής ψύξης.

Αξονικός αερισμός

Αξονικός αερισμός

EWK-E

Εξατμιστικοί συμπυκνωτές για ψυκτικά αέρια.

Φυγοκεντρικός αερισμός

Εξατμιστικοί συμπυκνωτές

EWK-DE

Εξατμιστικοί συμπυκνωτές για ψυκτικά αέρια με φυγοκεντρικό εξαερισμό

Αδιαβατικοί ψύκτες

Σχεδιασμένοι για την ψύξη νερού εξασφαλίζουν ελάχιστο κόστος λειτουργίας συνδυάζοντας δύο τρόπους λειτουργίας, την ξηρή και την υγρή λειτουργία. Η ξηρή λειτουργία συνίσταται στην ψύξη του υγρού που διέρχεται μέσω του κυκλώματος χαλκού-αλουμινίου απευθείας από τον καθαρό αέρα σε θερμοκρασία ξηρού βολβού, ενώ η υγρή λειτουργία συνίσταται στην τροποποίηση της περιεκτικότητας του αέρα σε υγρασία με στόχο την περαιτέρω μείωση της θερμοκρασίας του και την ψύξη του προς επεξεργασία ρευστού, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Αδιαβατικοί ψύκτες

EWK-A

Αδιαβατικοί ψύκτες νερού κλειστού κυκλώματος

Ανταλλακτικά και πρόσθετος εξοπλισμός

ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΟΝΤΕΛΟΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ερμάριο βασικού ελέγχου με μετατροπέα συχνότηταςΟΛΑΝΑΙ
Δακτύλιος υποστήριξης ανεμιστήρα INOX AISI 304K-C-E-IΟΧΙ
Εσωτερικό κύκλωμα σωληνώσεωνC-E-DC-DE
Σκάλα και κουπαστή πρόσβασηςK-C-E-I-BΝΑΙ
Περσίδες εισαγωγής αέραK-C-E-IΝΑΙ
Θύρα πρόσβασης στο πληρωτικό υλικό από πολυπροπυλένιοK-I-BΝΑΙ
Σιγαστήρας εξαγωγής για αξονικά μοντέλαK-I-B-EΝΑΙ
Σιγαστήρας εξαγωγής για φυγοκεντρικά μοντέλαDA-DAC-DAE
Θυρίδα πρόσβασης για σταγονοσυλλέκτηK-C-E-IΝΑΙ
Πληρωτικό υλικό πολυπροπυλενίου (FKP και KZP, χωρίς επεξεργασία)K-B-I-DΝΑΙ
Πληρωτικό υλικό κατά του βακτηρίου Legionella SANIPACKINGK-B-I-DΝΑΙ
Πληρωτικό υλικό SplashtubeK-B-I-DΝΑΙ
Σταγονοσυλλέκτης πολυπροπυλενίου χωρίς επεξεργασίαΌλα εκτός του Α
Μετατροπέας συχνότητας για τον αερισμόΌλα εκτός του ΑΝΑΙ
Σταγονοσυλλέκτης κατά του βακτηρίου Legionella SANIPACKINGΌλα εκτός του ΑΝΑΙ
ΘερμαντήρεςΌλα εκτός του Α & ΒΝΑΙ

EWK

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΟΝΤΕΛΟΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ερμάριο βασικού ελέγχου με μετατροπέα συχνότηταςΟΛΑΝΑΙ
Δακτύλιος υποστήριξης ανεμιστήρα INOX AISI 304K-C-E-IΟΧΙ
Σκάλα και κουπαστή πρόσβασηςK-C-E-I-BΝΑΙ
Περσίδες εισαγωγής αέραK-C-E-IΝΑΙ
Θύρα πρόσβασης στο πληρωτικό υλικό από πολυπροπυλένιοK-I-BΝΑΙ
Σιγαστήρας εξαγωγής για αξονικά μοντέλαK-I-B-EΝΑΙ
Θυρίδα πρόσβασης για σταγονοσυλλέκτηK-C-E-IΝΑΙ
Πληρωτικό υλικό πολυπροπυλενίου (FKP και KZP, χωρίς επεξεργασία)K-B-I-DΝΑΙ
Πληρωτικό υλικό κατά του βακτηρίου Legionella SANIPACKINGK-B-I-DΝΑΙ
Πληρωτικό υλικό SplashtubeK-B-I-DΝΑΙ
Σταγονοσυλλέκτης πολυπροπυλενίου χωρίς επεξεργασίαΌλα εκτός του Α
Μετατροπέας συχνότητας για τον αερισμόΌλα εκτός του ΑΝΑΙ
Σταγονοσυλλέκτης κατά του βακτηρίου Legionella SANIPACKINGΌλα εκτός του ΑΝΑΙ
ΘερμαντήρεςΌλα εκτός του Α & ΒΝΑΙ

EWK-A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΟΝΤΕΛΟΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ερμάριο βασικού ελέγχου με μετατροπέα συχνότηταςΟΛΑΝΑΙ

EWB

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΟΝΤΕΛΟΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ερμάριο βασικού ελέγχου με μετατροπέα συχνότηταςΟΛΑΝΑΙ
Σκάλα και κουπαστή πρόσβασηςK-C-E-I-BΝΑΙ
Θύρα πρόσβασης στο πληρωτικό υλικό από πολυπροπυλένιοK-I-BΝΑΙ
Σιγαστήρας εξαγωγής για αξονικά μοντέλαK-I-B-EΝΑΙ
Πληρωτικό υλικό πολυπροπυλενίου (FKP και KZP, χωρίς επεξεργασία)K-B-I-DΝΑΙ
Πληρωτικό υλικό κατά του βακτηρίου Legionella SANIPACKINGK-B-I-DΝΑΙ
Πληρωτικό υλικό SplashtubeK-B-I-DΝΑΙ
Σταγονοσυλλέκτης πολυπροπυλενίου χωρίς επεξεργασίαΌλα εκτός του Α
Μετατροπέας συχνότητας για τον αερισμόΌλα εκτός του ΑΝΑΙ
Σταγονοσυλλέκτης κατά του βακτηρίου Legionella SANIPACKINGΌλα εκτός του ΑΝΑΙ

EWK-D

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΟΝΤΕΛΟΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ερμάριο βασικού ελέγχου με μετατροπέα συχνότηταςΟΛΑΝΑΙ
Πληρωτικό υλικό πολυπροπυλενίου (FKP και KZP, χωρίς επεξεργασία)K-B-I-DΝΑΙ
Πληρωτικό υλικό κατά του βακτηρίου Legionella SANIPACKINGK-B-I-DΝΑΙ
Πληρωτικό υλικό SplashtubeK-B-I-DΝΑΙ
Σταγονοσυλλέκτης πολυπροπυλενίου χωρίς επεξεργασίαΌλα εκτός του Α
Μετατροπέας συχνότητας για τον αερισμόΌλα εκτός του ΑΝΑΙ
Σταγονοσυλλέκτης κατά του βακτηρίου Legionella SANIPACKINGΌλα εκτός του ΑΝΑΙ
ΘερμαντήρεςΌλα εκτός του Α & ΒΝΑΙ

EWK-DC

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΟΝΤΕΛΟΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ερμάριο βασικού ελέγχου με μετατροπέα συχνότηταςΟΛΑΝΑΙ
Εσωτερικό κύκλωμα σωληνώσεωνC-E-DC-DE
Σιγαστήρας εξαγωγής για φυγοκεντρικά μοντέλαDA-DAC-DAE
Σταγονοσυλλέκτης πολυπροπυλενίου χωρίς επεξεργασίαΌλα εκτός του Α
Μετατροπέας συχνότητας για τον αερισμόΌλα εκτός του ΑΝΑΙ
Σταγονοσυλλέκτης κατά του βακτηρίου Legionella SANIPACKINGΌλα εκτός του ΑΝΑΙ
ΘερμαντήρεςΌλα εκτός του Α & ΒΝΑΙ

EWK-DE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΟΝΤΕΛΟΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ερμάριο βασικού ελέγχου με μετατροπέα συχνότηταςΟΛΑΝΑΙ
Εσωτερικό κύκλωμα σωληνώσεωνC-E-DC-DE
Σταγονοσυλλέκτης πολυπροπυλενίου χωρίς επεξεργασίαΌλα εκτός του Α
Μετατροπέας συχνότητας για τον αερισμόΌλα εκτός του ΑΝΑΙ
Σταγονοσυλλέκτης κατά του βακτηρίου Legionella SANIPACKINGΌλα εκτός του ΑΝΑΙ
ΘερμαντήρεςΌλα εκτός του Α & ΒΝΑΙ

EWK-E

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΟΝΤΕΛΟΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ερμάριο βασικού ελέγχου με μετατροπέα συχνότηταςΟΛΑΝΑΙ
Δακτύλιος υποστήριξης ανεμιστήρα INOX AISI 304K-C-E-IΟΧΙ
Εσωτερικό κύκλωμα σωληνώσεωνC-E-DC-DE
Σκάλα και κουπαστή πρόσβασηςK-C-E-I-BΝΑΙ
Περσίδες εισαγωγής αέραK-C-E-IΝΑΙ
Σιγαστήρας εξαγωγής για αξονικά μοντέλαK-I-B-EΝΑΙ
Θυρίδα πρόσβασης για σταγονοσυλλέκτηK-C-E-IΝΑΙ
Σταγονοσυλλέκτης πολυπροπυλενίου χωρίς επεξεργασίαΌλα εκτός του Α
Μετατροπέας συχνότητας για τον αερισμόΌλα εκτός του ΑΝΑΙ
Σταγονοσυλλέκτης κατά του βακτηρίου Legionella SANIPACKINGΌλα εκτός του ΑΝΑΙ
ΘερμαντήρεςΌλα εκτός του Α & ΒΝΑΙ

EWK-I

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΜΟΝΤΕΛΟΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ
Ερμάριο βασικού ελέγχου με μετατροπέα συχνότηταςΟΛΑΝΑΙ
Δακτύλιος υποστήριξης ανεμιστήρα INOX AISI 304K-C-E-IΟΧΙ
Σκάλα και κουπαστή πρόσβασηςK-C-E-I-BΝΑΙ
Περσίδες εισαγωγής αέραK-C-E-IΝΑΙ
Θύρα πρόσβασης στο πληρωτικό υλικό από πολυπροπυλένιοK-I-BΝΑΙ
Σιγαστήρας εξαγωγής για αξονικά μοντέλαK-I-B-EΝΑΙ
Θυρίδα πρόσβασης για σταγονοσυλλέκτηK-C-E-IΝΑΙ
Πληρωτικό υλικό πολυπροπυλενίου (FKP και KZP, χωρίς επεξεργασία)K-B-I-DΝΑΙ
Πληρωτικό υλικό κατά του βακτηρίου Legionella SANIPACKINGK-B-I-DΝΑΙ
Πληρωτικό υλικό SplashtubeK-B-I-DΝΑΙ
Σταγονοσυλλέκτης πολυπροπυλενίου χωρίς επεξεργασίαΌλα εκτός του Α
Μετατροπέας συχνότητας για τον αερισμόΌλα εκτός του ΑΝΑΙ
Σταγονοσυλλέκτης κατά του βακτηρίου Legionella SANIPACKINGΌλα εκτός του ΑΝΑΙ
ΘερμαντήρεςΌλα εκτός του Α & ΒΝΑΙ